Skip to main content

Comunicacións

DESCARGAR MODELO

Presentación de comunicacións

Todas as Comunicacións presentadas e aceptadas serán presentadas no Congreso e incluídas no libro de actas.

PUBLICACIÓN EN DYKINSON ARANZADI

De entre todas as Comunicacións aceptadas o Comité Científico fará unha selección que será incluída nunha publicación de alto impacto. Se a Comunicación é seleccionada poñerémonos en contacto contigo para proceder ao correspondente abono de 30€ por autora ou autor asinante da Comunicación.

Tarifa ordinaria 190,00€

170€ se te inscribes antes do 14 de xullo.

Tarifa reducida 130,00€

120,00€ se te inscribes antes do 14 de xullo
Para estudantes, familias numerosas, parados de longa duración e Asociación de entidades Jóvenes e Inclusión.

Enviar comunicación

Recibirás un email cando a túa comunicación sexa revisada polo comité científico.
Unha vez aceptada, para formalizar a presentación, debes facer o ingreso da inscrición ao Congreso e da presentación de comunicacións.

    Anexar comunicación (formato .DOC, DOCX. Tamaño máximo 2Mb)