Skip to main content
Relatores-mesas

Diego Jesús Heredia Sánchez

Asociación Engloba, Andalucía

Currículum vitae

Licenciado en psicoloxía pola Universidade de Granada.

MÁSTER MBA en Xestión e planificación de Residencias, MÁSTER MBA en Xestión de Recursos Sociais, MÁSTER Psicoloxía Clínica, MÁSTER Psicoloxía Xurídica.

Ten traballado durante tres anos como educador e psicólogo en centros de reforma xuvenil. Desde fai quince anos traballa na dirección dun Centro Residencial Básico, tamén coordina os diferentes programas da Asociación ENGLOBA a nivel técnico, e na xestión da parte administrativa de: programas de atención residencial, atención a xuventude extutelada, programas de orientación e inserción laboral, dispositivos de acollida inmediata, centros de estudo e diagnostico, programas de accións formativas, programas de atención a nais en risco de exclusión, programas de atención a vítimas de trata, escolas taller, casas de oficios, e outros programas del ámbito social.

Relatorio
Xoves, 30 de novembro ás 18:30

MESA REDONDA
“Boas prácticas en programas de transición á vida adulta”

A REDE LABORAL COMO TECIDO DE APOIO AO TRÁNSITO Á VIDA ADULTA

Na comunidade andaluza, Asociación Engloba xestiona 333 prazas de atención residencial a menores baixo tutela ou garda administrativa, nas distintas modalidades (CAI, ISL, CRB, CED, COILS). Das citadas prazas, 206 son de programas específicos destinadas a menores migrantes que carecen dunha rede de apoio social e familiar xa que atópanse sós no país de acollida. Ao tempo, esta entidade xestiona 68 prazas para xuventude ex tutelada, no marco dun programa de alta intensidade. Destacar que, máis da metade destas prazas, destínanse a rapazada migrante. Este perfil de poboación, maioría migrantes, ten unhas necesidades diferentes ao resto de menores que son atendidos no sistema de protección. A situación de desprotección destes menores ven xerada pola súa propia condición de menor non acompañado, cun proceso migratorio ben definido por un obxectivo final: a procura de emprego.

O eixo central do traballo con estes menores consiste en dotar á persoa de todas aquelas ferramentas e habilidades necesarias que garantan a súa incorporación ao mercado laboral como piar fundamental para o seu proceso de emancipación e transición á vida adulta. É por iso que, atendendo ás súas particularidades como ser humano, é o menor quen, xunto cos profesionais, establece o método de traballo, poñendo énfase na formación práctica e orientación, así como na creación dunha rede laboral que contribúa a traballar a inserción co menor desde a súa entrada no sistema de protección. Esta liña de traballo non só se establece a nivel interno, xa que o traballo externo é fundamental para a creación dunha rede de recursos formativos e empresariais que permita a inserción no mercado laboral a través de ofertas laborais e/ou prácticas formativas de cada mozo, así como o reforzo. e ampliar as redes de apoio social que, de xeito informal, proporcionan empregabilidade dos mozos.

Filter

Amaia Bravo Arteaga

Universidade de Oviedo

Belén Urosa

Universidade Pontificia de Comillas

Carlos Rosón

IGAXES - Galicia

Cristina Blanco

Consellería de Política Social e Xuventude de la Xunta de Galicia

Cristina Segura Talavera

Directora inclusión social na Fundación "La Caixa"- Programa Incorpora

Cristóbal Ruiz-Román

Universidade de Málaga

Daniel Rijo

Universidade de Coímbra

Diego Jesús Heredia Sánchez

Asociación Engloba, Andalucía

Guillem Cladera

Fundación Natzaret, Baleares

Joana Miguelena

Universidade do País Vasco

João Pedro Gaspar

Universidade de Coímbra e PAJE – Plataforma de Apoio á Mocidade (Ex)tutelada

Jordi Longás Mayayo

Univ. Ramon Llull, Barcelona

Jorge Fernández del Valle

Universidade de Oviedo

Juan Carlos Martín Quintana

Universidade das Palmas de Gran Canaria

Laura García Alba

Universidade de Oviedo

Laura Santos

Universidade de Coímbra

Lidia González Moreno

Asociación Educativa Itaca, Cataluña

Mª Auxiliadora López Fonseca

ASECAL - Castela e León

Mafalda Sampaio Malheiro Da Silva

Oficina de San José de Braga

Marcos Madrigal

Identidad para Ellos y Ellas - Asturias

María Carme Montserrat Boado

Universidade de Girona

María Escribano

Xerente sostenibilidade/RSC, comunicación interna e cultura en Alsea - Grupo Alsea

Núria Diéguez

IGAXES - Galicia

Paula Mesquita

Instituto de Seguridade Social de Madeira, Instituto Público da Rexión Autónoma de Madeira

Paulo Delgado

Escola Superior de Educación do Instituto Politécnico de Porto

Ricardo Barroso

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

Robbie Gilligan

Trinity College Dublín

Santa Lázaro Fernández

Universidade Pontificia de Comillas

Sebastià Cladera Guardiola

Fundación Amés, Baleares

Séraphin Alava

Militants Des Savoirs, Francia

Silvia Diana Jens

Cooperativa Redes - Madrid

Unai Zabala

Agintzari - País Vasco

Victor Martín Solbes

Universidade de Málaga