Skip to main content
Relatores

Jorge Díaz-Esterri

UNED

Currículum vitae

Jorge Díaz-Esterri, atópase vinculado laboralmente como investigador en formación coa Universidade Nacional de Educación a Distancia por un Contrato de Formación de Persoal Investigador Graduado en Educación Social pola Universidade Nacional de Educación a Distancia e Diplomado en Traballo Social pola Universidade de Zaragoza.

Desenvolveu a súa traxectoria laboral como Educador Social con menores en risco de exclusión social en diferentes recursos de acollemento no sistema de protección á infancia e adolescencia e en centros de internamento por medida xudicial no sistema de reforma. Actualmente está vinculado como investigador en formación no Grupo de Investigación Contextos-ISE de Intervención Socioeducativa e o Grupo de Innovación Docente, ambos os pertencentes á Universidade nacional de Educación a Distancia. As súas liñas de investigación céntranse na Pedagoxía Social, destacando ámbitos concretos como a educación con menores e adolescentes en risco, a reinserción social de mocidade e menores tras unha medida de internamento, a migración infantil e a intervención socioeducativa con persoas mozas egresadas do sistema de protección, o seu lecer e formación para o emprego

Relatorio
Xoves, 30 de novembro ás 10:00

“Lecer e relacións socioafectivas – a mocidade egresada do sistema de protección”

As traxectorias da mocidade que egresan do sistema de protección están marcadas por múltiples factores de risco que dificultan a súa inclusión social. Esta problemática vese acrecentada cando se produce a maioría de idade e cesa a protección administrativa. A ausencia dun tecido social de apoio heteroxéneo e sólido, o illamento social, a falta de iniciativa na xestión do tempo libre e a dificultade no desenvolvemento de relacións socioafectivas estables son, entre outros, factores que entorpecen a súa inclusión en contornas normalizadas que moitas veces non se atopan preparados para cubrir as necesidades específicas deste colectivo. #Ante esta situación, as alternativas de lecer inclusivas poden abrir escenarios onde estes mozos poidan entramar un tecido social alleo á súa traxectoria no sistema de protección fortalecendo a súa capacidade de establecer relacións socioafectivas sólidas. Neste relatorio expóñense as principais características dun lecer valioso para o colectivo de persoas mozas egresadas do sistema de protección, que elementos poden servirlles de protección na súa transición á vida adulta, así como mostrar aquelas propostas e intervencións socioeducativas e relacionadas co lecer que promocionan a inclusión social deste colectivo como resultado dunha investigación de tipo cualitativo realizada con eles e elas e con profesionais da intervención socioeducativa. Tras o discurso destes protagonistas xorden propostas e experiencias que evidencian intervencións socioeducativas desde o lecer que son facilitadoras da súa inclusión social.

Filter

Amaia Bravo Arteaga

Universidade de Oviedo

Belén Urosa

Universidade Pontificia de Comillas

Carlos Rosón

IGAXES - Galicia

Cristina Blanco

Consellería de Política Social e Xuventude de la Xunta de Galicia

Cristina Segura Talavera

Directora inclusión social na Fundación "La Caixa"- Programa Incorpora

Cristóbal Ruiz-Román

Universidade de Málaga

Daniel Rijo

Universidade de Coímbra

Diego Jesús Heredia Sánchez

Asociación Engloba, Andalucía

Guillem Cladera

Fundación Natzaret, Baleares

Joana Miguelena

Universidade do País Vasco

João Pedro Gaspar

Universidade de Coímbra e PAJE – Plataforma de Apoio á Mocidade (Ex)tutelada

Jordi Longás Mayayo

Univ. Ramon Llull, Barcelona

Jorge Fernández del Valle

Universidade de Oviedo

Juan Carlos Martín Quintana

Universidade das Palmas de Gran Canaria

Laura García Alba

Universidade de Oviedo

Laura Santos

Universidade de Coímbra

Lidia González Moreno

Asociación Educativa Itaca, Cataluña

Mª Auxiliadora López Fonseca

ASECAL - Castela e León

Mafalda Sampaio Malheiro Da Silva

Oficina de San José de Braga

Marcos Madrigal

Identidad para Ellos y Ellas - Asturias

María Carme Montserrat Boado

Universidade de Girona

María Escribano

Xerente sostenibilidade/RSC, comunicación interna e cultura en Alsea - Grupo Alsea

Núria Diéguez

IGAXES - Galicia

Paula Mesquita

Instituto de Seguridade Social de Madeira, Instituto Público da Rexión Autónoma de Madeira

Paulo Delgado

Escola Superior de Educación do Instituto Politécnico de Porto

Ricardo Barroso

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

Robbie Gilligan

Trinity College Dublín

Santa Lázaro Fernández

Universidade Pontificia de Comillas

Sebastià Cladera Guardiola

Fundación Amés, Baleares

Séraphin Alava

Militants Des Savoirs, Francia

Silvia Diana Jens

Cooperativa Redes - Madrid

Unai Zabala

Agintzari - País Vasco

Victor Martín Solbes

Universidade de Málaga