Skip to main content
Relatores

María Carme Montserrat Boado

Universidade de Girona

Currículum vitae

Catedrática de Psicoloxía Social na Universidade de Xirona. Docente na Facultade de Educación e Psicoloxía, e codirectora do Liberi, Grupo de Investigación en Infancia, Mocidade e Comunidade (www.udg.edu/liberi). As principais áreas de investigación son as relacionadas con infancia e mozas en contextos de vulnerabilidade, sistema de protección, benestar subxectivo e dereitos da infancia. Publicou libros e artigos en varios idiomas, incluíndo numerosos artigos en revistas científicas indexadas e en editoriais internacionais de prestixio. Ten unha longa traxectoria de participación en investigacións competitivas tanto de ámbito europeo como estatal, así como en investigacións aplicadas con convenios con administracións públicas e entidades do terceiro sector.

Relatorio
Mércores, 29 de novembro ás 12:00

“Factores que facilitan a inclusión escolar dos nenos e nenas acollidos no sistema de protección”

Esta presentación céntrase nos itinerarios educativos dos nenos e nenas no sistema de protección, sexa en acollemento residencial, familiar, así como na súa transición á vida adulta. Os estudos mostran como esta poboación en acollemento ten maior risco de abandono escolar, e, por tanto, é necesario non só analizar cales son os factores que inflúen na súa situación escolar, senón tamén de trazar as liñas que poidan facilitar os cambios necesarios nas políticas e a práctica profesional co obxectivo de implementar melloras substanciais nas súas traxectorias escolares.

Filter

Alba Vigo

Educadora Social

Amaia Bravo Arteaga

Universidade de Oviedo

Carlos Rosón

IGAXES - Galicia

Cristina Segura Talabera

Directora inclusión social na Fundación "La Caixa"- Programa Incorpora

Daniel Rijo

Universidade de Coímbra

Diego Jesús Heredia Sánchez

Asociación Engloba, Andalucía

Joana Miguelena

Universidade do País Vasco

João Pedro Gaspar

Universidade de Coímbra e PAJE – Plataforma de Apoio á Mocidade (Ex)tutelada

Jordi Longás Mayayo

Univ. Ramon Llull, Barcelona

Jorge Fernández del Valle

Universidade de Oviedo

Laura García Alba

Universidade de Oviedo

Laura Santos

Universidade de Coímbra

Lidia González Moreno

Asociación Educativa Itaca, Cataluña

Mª Auxiliadora López Fonseca

ASECAL - Castela e León

Marcos Madrigal

Identidad para Ellos y Ellas - Asturias

María Carme Montserrat Boado

Universidade de Girona

María Escribano

Xerente sostenibilidade/RSC, comunicación interna e cultura en Alsea - Grupo Alsea

Nerea Arechaga

 Rusiñol - Servei Solidari

Núria Diéguez

IGAXES - Galicia

Paulo Delgado

Escola Superior de Educación do Instituto Politécnico de Porto

Ricardo Barroso

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

Robbie Gilligan

Trinity College Dublín

Sebastià Cladera Guardiola

Fundación Amés, Baleares

Silvia Diana Jens

Cooperativa Redes - Madrid

Unai Zabala

Agintzari - País Vasco

Victor Martín Solbes

Universidade de Málaga