Skip to main content
Relatores

María Victoria Carrera Fernández

Universidade de Vigo

Currículum vitae

Profesora Titular da Universidade de Vigo.
Doutora en Ciencias da Educación (Premio Extraordinario de Doutoramento, 2020) e en Ciencias do Comportamento (Premio Extraordinario de Doutoramento, 2011)
Licenciada en Psicopedagoxía (Premio Nacional Fin de Carreira) e Diplomada en Educación Social.

O seu ámbito docente/investigador céntrase nos procesos de socialización identitaria cisheteronormativa e etnocéntrica, así como nos discursos e prácticas de outredade con adolescentes.

Lidera o proxecto estatal “Bullying, heteronormatividade e etnocentrismo: o rol do profesorado de educación secundaria” (Programa Estatal de I+D+i) (2020-2023) e participa no proxecto “Adolescentes e mozos” LGBTIQ no sistema de protección á infancia e á adolescencia no Estado español”.

Entre as súas últimas publicacións destacan:
“Me and Us Versus the Others: Troubling the Bullying Phenomenon (Youth & Society, 2022)
“Troubling Secondary Victimization of Bullying Victims: The Role of Gender and Ethnicity” (Journal of Interpersonal Violence, 2022)
“The Time and Community Dimensions in Socio-Educational Intervention Strategies with Adolescents Incare during the Transition to Adult Life” (Children and Youth Services Review, 2023).

Relatorio
Mércores, 29 de novembro ás 12:00

“Formación en igualdade e diversidade sexual e actitudes cis-heteronormativas das e dos menores no sistema de protección español”

Preséntase a formación das e dos menores do sistema de protección español en igualdade e diversidade sexual, así como as súas actitudes sexistas, homofóbicas e transfóbicas. Alén diso, analízanse as relacións entre a formación e as actitudes, observándose que aqueles que recibiron unha maior formación teñen actitudes máis positivas cara á igualdade e a diversidade sexual.

Filter

Amaia Bravo Arteaga

Universidade de Oviedo

Belén Urosa

Universidade Pontificia de Comillas

Carlos Rosón

IGAXES - Galicia

Cristina Blanco

Consellería de Política Social e Xuventude de la Xunta de Galicia

Cristina Segura Talavera

Directora inclusión social na Fundación "La Caixa"- Programa Incorpora

Cristóbal Ruiz-Román

Universidade de Málaga

Daniel Rijo

Universidade de Coímbra

Diego Jesús Heredia Sánchez

Asociación Engloba, Andalucía

Guillem Cladera

Fundación Natzaret, Baleares

Joana Miguelena

Universidade do País Vasco

João Pedro Gaspar

Universidade de Coímbra e PAJE – Plataforma de Apoio á Mocidade (Ex)tutelada

Jordi Longás Mayayo

Univ. Ramon Llull, Barcelona

Jorge Fernández del Valle

Universidade de Oviedo

Juan Carlos Martín Quintana

Universidade das Palmas de Gran Canaria

Laura García Alba

Universidade de Oviedo

Laura Santos

Universidade de Coímbra

Lidia González Moreno

Asociación Educativa Itaca, Cataluña

Mª Auxiliadora López Fonseca

ASECAL - Castela e León

Mafalda Sampaio Malheiro Da Silva

Oficina de San José de Braga

Marcos Madrigal

Identidad para Ellos y Ellas - Asturias

María Carme Montserrat Boado

Universidade de Girona

María Escribano

Xerente sostenibilidade/RSC, comunicación interna e cultura en Alsea - Grupo Alsea

Núria Diéguez

IGAXES - Galicia

Paula Mesquita

Instituto de Seguridade Social de Madeira, Instituto Público da Rexión Autónoma de Madeira

Paulo Delgado

Escola Superior de Educación do Instituto Politécnico de Porto

Ricardo Barroso

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

Robbie Gilligan

Trinity College Dublín

Santa Lázaro Fernández

Universidade Pontificia de Comillas

Sebastià Cladera Guardiola

Fundación Amés, Baleares

Séraphin Alava

Militants Des Savoirs, Francia

Silvia Diana Jens

Cooperativa Redes - Madrid

Unai Zabala

Agintzari - País Vasco

Victor Martín Solbes

Universidade de Málaga