Skip to main content
Relatores

Paulo Delgado

Escola Superior de Educación do Instituto Politécnico de Porto

Currículum vitae

Doutorado pola Universidade de Santiago de Compostela desde 2003, completou o Título de Agregado (Pre-catedrático) en 2010 na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

Desde 2009, é profesor na Escola Superior de Educación do Instituto Politécnico do Porto. É Presidente do Consello Pedagóxico da Escola de Educación, coordinador do Mestrado en Administración de Organizacións Educativas e investigador integrado no inED (Centro de Investigación e Innovación en Educación), e membro do seu Consello desde 2013. As principais áreas de investigación son as relacionadas coa Pedagoxía/Educación Social, especialmente, as relacionadas coa infancia e a mocidade en situación de risco, sistema de protección, benestar subxectivo e dereitos do neno, participación, atención residencial, coidado familiar e toma de decisións.

Relatorio
Xoves, 30 de novembro ás 16:00

“A transición do sistema de acollemento á vida adulta: posibilidades e retos para o acollemento familiar”

O aumento da pobreza, o desemprego e as desigualdades que caracterizan os tempos actuais, dificultan que os mozos accedan a condicións que lles permitan vivir sós e adquirir progresivamente unha autonomía de vida.

En comparación co resto da poboación, os resultados de varios estudos indican que esta transición é aínda máis difícil para os mozos inmersos en procesos de protección e que se atopan no sistema de acollemento, debido ás vulnerabilidades asociadas á súa traxectoria, que se caracteriza, na maioría dos casos, por unha taxa menor de éxito escolar, atrasos no proceso educativo, así como dificultades condutuais, emocionais, sanitarias e sociais con compañeiros e outros adultos. Todos recoñecemos a necesidade dun maior número de programas de apoio para o empoderamento destes mozos e de garantirmos as mellores condicións para a construción da súa independencia efectiva. Un dos mellores indicadores da calidade da protección non é tanto o que sucede durante a estadía, senón a posibilidade de alcanzaren a inclusión social despois de saíren do sistema.

Nesta presentación e, despois dunha breve contextualización sobre as medidas de acollida dentro do sistema portugués de protección de mozos e mozas en risco, buscamos reflexionar sobre os programas, procesos e medidas de apoio existentes no sistema de protección, así como sobre a importancia da participación na transición da atención residencial e familiar á autonomía de vida.

Filter

Amaia Bravo Arteaga

Universidade de Oviedo

Belén Urosa

Universidade Pontificia de Comillas

Carlos Rosón

IGAXES - Galicia

Cristina Blanco

Consellería de Política Social e Xuventude de la Xunta de Galicia

Cristina Segura Talavera

Directora inclusión social na Fundación "La Caixa"- Programa Incorpora

Cristóbal Ruiz-Román

Universidade de Málaga

Daniel Rijo

Universidade de Coímbra

Diego Jesús Heredia Sánchez

Asociación Engloba, Andalucía

Guillem Cladera

Fundación Natzaret, Baleares

Joana Miguelena

Universidade do País Vasco

João Pedro Gaspar

Universidade de Coímbra e PAJE – Plataforma de Apoio á Mocidade (Ex)tutelada

Jordi Longás Mayayo

Univ. Ramon Llull, Barcelona

Jorge Fernández del Valle

Universidade de Oviedo

Juan Carlos Martín Quintana

Universidade das Palmas de Gran Canaria

Laura García Alba

Universidade de Oviedo

Laura Santos

Universidade de Coímbra

Lidia González Moreno

Asociación Educativa Itaca, Cataluña

Mª Auxiliadora López Fonseca

ASECAL - Castela e León

Mafalda Sampaio Malheiro Da Silva

Oficina de San José de Braga

Marcos Madrigal

Identidad para Ellos y Ellas - Asturias

María Carme Montserrat Boado

Universidade de Girona

María Escribano

Xerente sostenibilidade/RSC, comunicación interna e cultura en Alsea - Grupo Alsea

Núria Diéguez

IGAXES - Galicia

Paula Mesquita

Instituto de Seguridade Social de Madeira, Instituto Público da Rexión Autónoma de Madeira

Paulo Delgado

Escola Superior de Educación do Instituto Politécnico de Porto

Ricardo Barroso

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

Robbie Gilligan

Trinity College Dublín

Santa Lázaro Fernández

Universidade Pontificia de Comillas

Sebastià Cladera Guardiola

Fundación Amés, Baleares

Séraphin Alava

Militants Des Savoirs, Francia

Silvia Diana Jens

Cooperativa Redes - Madrid

Unai Zabala

Agintzari - País Vasco

Victor Martín Solbes

Universidade de Málaga