Skip to main content
Relatores

Victor Martín Solbes

Universidade de Málaga

Currículum vitae

Víctor M. Martín Solbes, Doutor en Pedagoxía pola Universidade de Málaga, educador social habilitado. Profesor Titular da Universidade no Departamento de Teoría e Historia da Educación e MIDE da Facultade de Ciencias da Educación da Universidade de Málaga. Coordinador do Máster Oficial Interuniversitario en Cultura de Paz, Conflitos, Educación e Dereitos Humanos. Director Académico do Experto Universitario en Acción socioeducativa con infancia, adolescencia e xuventude en acollemento residencial. Docencia, investigación e publicacións en torno á Pedagoxía Social/Educación Social, procesos educativos en contornas pechadas, exclusión social, cultura de paz, violencias en contornas socioeducativas, profesionalización das contornas socioeducativas. Premio Internacional de Educación Social Joaquim Grau i Fuster (2012). Premio Victoria Kent sobre investigación multidisciplinar en materia penitenciaria (2021).

Charla
Venres, 1 de decembro ás 9:30

“Fundamentos para o desenvolvemento profesional, saber pedagóxico e participación do contexto”

A Educación Social, como saber pedagóxico en acción, busca a incidencia na vida das persoas e comunidades coas que traballa, desde perspectivas e con finalidades educativas, para a consecución do benestar e o recoñecemento da dignidade, tanto de educandos como de educador. Para iso, é necesario o establecemento de relacións educativas baseadas, non en calquera pauta, senón a través de criterios educativos. Ademais, a acción socioeducativa debe xerar contextos, nos que os diversos actores sociais participantes, contribúan á formación de capacidades que integran o educativo e o social. Neste caso, propoñemos a capacidade racional, a capacidade relacional, a capacidade política e a capacidade ética, como capacidades que a Educación Social debe xerar no contexto socioeducativo.

Esta proposta pretende establecer un espazo de reflexión que permita un acto socioeducativo vinculado co coidado profesional, ao facer conscientes ás e os profesionais, que non son os únicos intervenientes e, por tanto, non son os únicos responsables do establecemento de posibles transformacións persoais e sociais, a pesar da incidencia positiva que, sen dúbida, ten a acción socioeducativa.

Filter

Amaia Bravo Arteaga

Universidade de Oviedo

Belén Urosa

Universidade Pontificia de Comillas

Carlos Rosón

IGAXES - Galicia

Cristina Blanco

Consellería de Política Social e Xuventude de la Xunta de Galicia

Cristina Segura Talavera

Directora inclusión social na Fundación "La Caixa"- Programa Incorpora

Cristóbal Ruiz-Román

Universidade de Málaga

Daniel Rijo

Universidade de Coímbra

Diego Jesús Heredia Sánchez

Asociación Engloba, Andalucía

Guillem Cladera

Fundación Natzaret, Baleares

Joana Miguelena

Universidade do País Vasco

João Pedro Gaspar

Universidade de Coímbra e PAJE – Plataforma de Apoio á Mocidade (Ex)tutelada

Jordi Longás Mayayo

Univ. Ramon Llull, Barcelona

Jorge Fernández del Valle

Universidade de Oviedo

Juan Carlos Martín Quintana

Universidade das Palmas de Gran Canaria

Laura García Alba

Universidade de Oviedo

Laura Santos

Universidade de Coímbra

Lidia González Moreno

Asociación Educativa Itaca, Cataluña

Mª Auxiliadora López Fonseca

ASECAL - Castela e León

Mafalda Sampaio Malheiro Da Silva

Oficina de San José de Braga

Marcos Madrigal

Identidad para Ellos y Ellas - Asturias

María Carme Montserrat Boado

Universidade de Girona

María Escribano

Xerente sostenibilidade/RSC, comunicación interna e cultura en Alsea - Grupo Alsea

Núria Diéguez

IGAXES - Galicia

Paula Mesquita

Instituto de Seguridade Social de Madeira, Instituto Público da Rexión Autónoma de Madeira

Paulo Delgado

Escola Superior de Educación do Instituto Politécnico de Porto

Ricardo Barroso

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

Robbie Gilligan

Trinity College Dublín

Santa Lázaro Fernández

Universidade Pontificia de Comillas

Sebastià Cladera Guardiola

Fundación Amés, Baleares

Séraphin Alava

Militants Des Savoirs, Francia

Silvia Diana Jens

Cooperativa Redes - Madrid

Unai Zabala

Agintzari - País Vasco

Victor Martín Solbes

Universidade de Málaga