Skip to main content
Relatores-mesas

Mafalda Sampaio Malheiro Da Silva

Oficina de San José de Braga

Currículum vitae

Nacida o 4 de xaneiro de 1979, no municipio e distrito de Braga. Licenciada en Psicoloxía con pre-especialización en Psicoloxía Clínica e Sanitaria pola Universidade do Minho. Máster en Psicoloxía Sanitaria. Posgrao en Protección e Promoción dos Dereitos de Nenos, Nenas e Mozas en Risco. Traballa desde 2008 na Oficina de S. José como psicóloga. A partir de 2022, Directora Técnica da Casa de Acollida Especializada. Desde 2012, ata a actualidade, coordinadora do proxecto “Autonomía – desenvolver e dinamizar procesos de pre-autonomía e autonomización de nenos, nenas e mozas” na Casa de Acollida da Oficina de S. José.

Relatorio
Xoves, 30 de novembro ás 18:30

MESA REDONDA
“Boas prácticas en programas de transición á vida adulta”

Proceso(s) e traxectorias de autonomía con nenas, nenos e mozos no taller de s. José (OSJ): a autonomía das nenas, nenos e mozos en situación de acollemento é un tema con relevancia social, política, xurídica, académica e ética. A reconfiguración do papel e status destes grupos de idade nas sociedades marcou cambios nacionais e internacionais no que se refire á súa autonomía laboral, especialmente, aqueles integrados no sistema de acollemento. A promoción da autonomía debe entenderse como un dereito das nenas, nenos e mozos.

O cambio de paradigma, a nivel de intervención e intervenientes, das Casas de Acollemento provoca que esta sexa unha necesidade aínda máis apremiante. As estruturas máis pequenas, que se asemellan a casas “máis familiares”, permiten un traballo máis individualizado e potenciador dunha maior autonomía. Doutra banda, o acollemento é cada vez máis específico, é dicir, acóllese a máis nenas, nenos e mozos con necesidades específicas (educativas, culturais, persoais, sociais) que requiren un traballo máis estruturado, especializado e técnico. Así, proponse, nesta presentación, facer un percorrido reflexivo sobre os procesos e traxectorias desenvolvidas polo Taller de S. José no ámbito da promoción dos dereitos das nenas, nenos e mozos, especialmente o dereito á autonomía.

Filter

Amaia Bravo Arteaga

Universidade de Oviedo

Belén Urosa

Universidade Pontificia de Comillas

Carlos Rosón

IGAXES - Galicia

Cristina Blanco

Consellería de Política Social e Xuventude de la Xunta de Galicia

Cristina Segura Talavera

Directora inclusión social na Fundación "La Caixa"- Programa Incorpora

Cristóbal Ruiz-Román

Universidade de Málaga

Daniel Rijo

Universidade de Coímbra

Diego Jesús Heredia Sánchez

Asociación Engloba, Andalucía

Guillem Cladera

Fundación Natzaret, Baleares

Joana Miguelena

Universidade do País Vasco

João Pedro Gaspar

Universidade de Coímbra e PAJE – Plataforma de Apoio á Mocidade (Ex)tutelada

Jordi Longás Mayayo

Univ. Ramon Llull, Barcelona

Jorge Fernández del Valle

Universidade de Oviedo

Juan Carlos Martín Quintana

Universidade das Palmas de Gran Canaria

Laura García Alba

Universidade de Oviedo

Laura Santos

Universidade de Coímbra

Lidia González Moreno

Asociación Educativa Itaca, Cataluña

Mª Auxiliadora López Fonseca

ASECAL - Castela e León

Mafalda Sampaio Malheiro Da Silva

Oficina de San José de Braga

Marcos Madrigal

Identidad para Ellos y Ellas - Asturias

María Carme Montserrat Boado

Universidade de Girona

María Escribano

Xerente sostenibilidade/RSC, comunicación interna e cultura en Alsea - Grupo Alsea

Núria Diéguez

IGAXES - Galicia

Paula Mesquita

Instituto de Seguridade Social de Madeira, Instituto Público da Rexión Autónoma de Madeira

Paulo Delgado

Escola Superior de Educación do Instituto Politécnico de Porto

Ricardo Barroso

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

Robbie Gilligan

Trinity College Dublín

Santa Lázaro Fernández

Universidade Pontificia de Comillas

Sebastià Cladera Guardiola

Fundación Amés, Baleares

Séraphin Alava

Militants Des Savoirs, Francia

Silvia Diana Jens

Cooperativa Redes - Madrid

Unai Zabala

Agintzari - País Vasco

Victor Martín Solbes

Universidade de Málaga